Geschiedenis van onze gemeente

De geschiedenis van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Breezand begon in 1947, toen 61 zielen onder leiding van ds. J. Blokland zich vrijmaakten van de synodebesluiten van de Gereformeerde Kerk. Zij gingen deel uitmaken van het kerkverband dat later de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) genoemd zou worden. Erediensten vonden aanvankelijk plaats in het verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Zandvaart 140 te Breezand.

In 1948 nam ds. Blokland een beroep aan naar kerken in Rotterdam-Feyenoord en Kranlingseveer. De gemeente bleef in de periode daarna groeien en ontwikkelen, waardoor de wens voor een eigen kerkgebouw steeds sterker werd. In 1961 werd een bouwaanvraag gedaan voor een eigen kerkgebouw aan de Zandvaart in Breezand, maar deze werd afgekeurd door de provincie vanwege stedenbouwkundige overwegingen.

In een nieuwe poging kocht de gemeente in 1962 bouwgrond aan de hoek van de Tulpenstraat en Hyacintenstraat. Op deze locatie verrees in 1964 het nieuwe kerkgebouw, gebouwd door fa. G. Broers te Breezand. De feestelijke opening van het nieuwe kerkgebouw vond plaats in 1965, waarbij de consulent ds. H. Smit uit Den Helder een feestrede hield tijdens de gemeentelijke vergadering.

In de daaropvolgende jaren, met name in 1967, ondervond de gemeente kerkelijke moeilijkheden die leidden tot een breuk in het kerkverband. Deze breuk bracht in 1969 zeven gezinnen uit de naburige kerk te Wieringermeer naar de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van de gemeente Anna Paulowna.

Ondanks alle uitdagingen bleef de gemeente groeien, wat erin resulteerde dat de gemeente een eigen predikant wilde beroepen. Hiervoor werd vanaf 1976 samenwerking gezocht met de kerk in Enkhuizen. Na verschillende beroepen op predikanten en kandidaten, nam kandidaat A. de Jager uit Kampen in 1978 het beroep aan. De gemeente kocht voor de eigen predikant een pastorie aan de C.J. Colijnstraat te Breezand aan.

Ds. A. de Jager werd op 11 januari 1979 bevestigd als predikant te Anna Paulowna door prof. drs. H. J. Schilder. Na zijn vertrek in 1983 naar de Canadian Reformed Church te Neerlandia, werd de gemeente bediend door ds. T. Groenveld.  Ds. Groenveld werd op 16 september 1984 bevestigd als predikant te Anna Paulowna door ds. A. de Snoo uit Harderwijk en diende ook de kerk in Enkhuizen.

In 1993 is er door de gemeente genoeg geld ingezameld om het kerkgebouw ingrijpend te verbouwen. In januari wordt de eerste paal geslagen, waarna er aan de rechterkant een uitbreiding van de kerkzaal plaatsvindt. 1993 is ook het jaar waarin ds. Groenveld een beroep aanneemt naar de kerk van Uithuizen.

Ds. Groenveld wordt opgevolgd door ds. P. van den Berg. Op 7 mei 1995 werd hij bevestigd als predikant van Anna Paulowna door prof. drs. B. Kamphuis.

In 2002 nam ds. P. van den Berg het beroep aan van de GKv te Veendam. Hij werd opgevolgd door kandidaat W. Griffioen, die op 21 september 2003 werd bevestigd als nieuwe predikant door ds. E.L. van 't Foort van GKv Enschede-Zuid.

Na enkele jaren vacant te zijn geweest, werd ds. J. Werkman op 2 september 2018 door ds. H. Bos van de GKv Den Helder bevestigd als nieuwe predikant. Hij heeft de gemeente tot september 2023 gediend, toen hij een beroep aannam naar de Protestantse Gemeente Nieuwveen.

Op 1 mei 2023 fuseerden de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt met de Nederlands Gereformeerde kerken tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK). De NGK telt ongeveer 320 plaatselijke kerken en bijna 140.000 leden. Meer informatie over ons kerkverband is te vinden op www.ngk.nl.

Free Joomla! templates by Engine Templates