Welkom bij de NGK Breezand

Welkom bij de Nederlandse Gereformeerde Kerk (NGK) in Breezand, genaamd De Hoeksteen. Voorheen stonden wij bekend als de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Anna Paulowna. 

Als De Hoeksteen vormen we een gemeente met een duidelijke missie om het evangelie te verspreiden. Het evangelie, wat simpelweg 'goed nieuws' betekent, vormt de kern van ons geloof. Het vertelt het verhaal van de komst van onze Heer Jezus naar deze wereld: zijn menswording met Kerst, zijn offer aan het kruis op Goede Vrijdag voor onze verlossing, en zijn glorieuze opstanding met Pasen, waarin hij de dood overwon. Nu, vanuit de hemel, blijft Hij actief betrokken bij deze wereld, zoekend naar de verlorenen. Hij is de Hoeksteen waarop wij ons geloof bouwen.

In ons kleine kerkgebouw genaamd "De Hoeksteen" komen we samen op zondagen en heten we jou van harte welkom. Als we aan de opdracht denken om het blijde nieuws door te geven passen de woorden “verwachtingsvol” en “bescheiden”. Verwachtingsvol omdat we vertrouwen op Gods kracht terwijl we in bescheidenheid erkennen dat onze eigen mogelijkheden beperkt zijn. We gebruiken onze gaven en inspanningen in de overtuiging dat God ze zal zegenen.

Ons diepste verlangen is dat Christus steeds meer zichtbaar wordt in onze gemeente. Wanneer Hij in onze harten leeft en regeert over onze erediensten en activiteiten, kunnen we vol vertrouwen naar de toekomst kijken.

Iedere zondag houden we om 10:00 uur een kerkdienst in ons kerkgebouw aan de Tulpenstraat 15 in Breezand, tenzij anders is aangegeven. In de agenda kun je een actueel overzicht vinden van de komende kerkdiensten. 

Voor meer informatie over onze geschiedenis, kun je terecht op op onze geschiedenispagina. 

Free Joomla! templates by Engine Templates